Algemene Leden Vergadering

 

Datum: 4 maart 2020

Het bestuur nodigt alle leden van OCG uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op woensdag 4 maart 2020.
Dit jaar zijn we te gast bij Van den Berg Autoschade in Goes.

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:
16.30 uur:      Inloop met rondleiding
17.00 uur:      Start Algemene Leden Vergadering
18.15 uur:      Diner (verzorgd door OCG Cateraar-leden)
21.00 uur:      Einde bijeenkomst

De agenda van de Algemene Leden Vergadering:

 • Opening door de voorzitter Kees van Overloop
 • Vaststellen notulen ALV 2019
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Terugblik 2019
 • Financieel verslag 2019
 • Verslag kascommissie
 • Programma 2020
 • Begroting 2020
 • Overleg met de gemeente Goes
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Uitreiking certificaat Keurmerk Veiligheid bedrijventerreinen
 • Rondvraag en sluiting
Lid worden?