Menu
Ik wil lid worden

Algemene Leden Vergadering

10 maart 2017

Goes is een prachtige, spiksplinternieuwe locatie rijker! Een plek waar de geschiedenis nieuw leven ingeblazen wordt: Slot Oostende. Deze fraaie locatie bood het decor van de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2016.

Ook dit jaar waren vele leden aanwezigen bij de jaarlijkse vergadering, die in een gezellig sfeer plaats vond. Een paar gedenkwaardige momenten:

  • De uitreiking van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Certificaat Basis Samenwerken aan onder andere Derk Alssema namens de Gemeente en Marco Rave als voorzitter;
  • Een tweetal bestuurswijzigingen:

* Marco Rave neemt na 6 jaar voorzitterschap afscheid en heeft de voorzittershamer aan Paul Platier overgedragen. Paul zal voorlopig de voorzittersrol invullen. Tot onze vreugde heeft Kees van Overloop aangegeven enige tijd mee te willen lopen met het OCG bestuur, waarbij hij mogelijk de rol van voorzitter op termijn op zich zal nemen.

* Tevens heeft Jan van Pilaar afscheid genomen als penningmeester van het OCG bestuur. Officieel is Jos Maaskant geïnstalleerd als opvolger. Wij heten Jos (en Kees) van harte welkom! Tevens willen we Marco en Jan hartelijk danken voor hun jarenlange inzet!

  • Het bestuur gaat een onderzoek doen bij andere ondernemingsverenigingen naar hun ervaringen om leden van aanpalende gemeenten toe te laten. We komen later in dit jaar met een voorstel bij de leden terug.
  • Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op een goed en actief 2016 en ook voor 2017 staan er weer de nodige evenementen en activiteiten op het programma. Bas Mulder heeft het afwisselende en veelbelovende programma namens de evenementencommissie (Eveline en Bas) toegelicht.
  • En een prettige bijkomstigheid is dat de cijfers van de vereniging er goed uitzien en we met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Na de ALV vonden er in een aantal groepen een preview plaats in het oude nieuwe pand. Via de zolderruimte en de keldergewelven brachten we een bezoek aan de zalen en de nieuwe bierbrouwerij. Vervolgens was het tijd voor een heerlijk en goed verzorgd warm- en koud buffet. Onder het genot van een Oostende biertje kunnen we terugkijken op een uitermate geslaagde ALV!