Menu
Ik wil lid worden

Inspiratiesessie bij de Rabobank Oosterschelde

09 september 2013

Ondanks het hele mooie zomerweer op 4 september 2013 hebben zeker 75 leden van de OCG gekozen voor de inspiratiesessie, georganiseerd bij de Rabobank Oosterschelde. Waarschijnlijk werd deze mooie opkomst ingegeven door het actuele onderwerp: de economische situatie waarin wij ons bevinden: crisis! Wat laten de cijfers zien en wat mogen we verwachten? Na het welkomstwoord van de heer Adri van der Laar werd het woord gegeven aan de heer Willem van der Velden. Willem heeft ca. 30 jaar bij de onderzoeksafdeling van de Rabobank gewerkt en wordt nu door de Rabobank ingehuurd met zijn bedrijf "Aldus Willem".

De heer Willem van der Velden heeft interessant cijfermateriaal verzameld en toegelicht. Deze cijfers werden vervolgens op macroniveau, provinciaal niveau en op het niveau van Goes uitgesplitst. Een groot aantal cijfers was goed herkenbaar en te verklaren,  over een aantal andere feiten werden vragen gesteld.
Het goede nieuws wat gesteld werd is dat we het dieptepunt van de crisis vermoedelijk hebben bereikt en de economie langzamerhand zal gaan aantrekken. Het minder goede nieuws is dat dit voorlopig in hele kleine stappen zal gaan en ook het najaar 2014 er niet rooskleurig uit zal gaan zien betreffende een aantal economische factoren. In ieder geval werd aan ons meegegeven dat het verstandig is  over (regionale) grenzen te gaan kijken en ons afzetgebied vergroten. De powerpointpresentatie van deze bijeenkomst is verkrijgbaar via deze link.

Na deze licht opbeurende woorden is een zeer goed verzorgde borrel aangeboden door de Rabobank Oosterschelde. We willen onze gastheer nogmaals hartelijk danken voor de goede verzorging van een zeer geslaagde en gezellige borrel! Voor een impressie van de bijeenkomst klik hier.