Menu
Ik wil lid worden

Inspiratiesessie Gemeente Goes

08 april 2015

Op woensdag 1 april j.l heeft wethouder Jo-Annes de Bat in een volle zaal van de Goese Golf een inspiratiesessie verzorgd over de economie van Goes. 
Centraal hierbij stonden de aanbevelingen uit de notitie ‘Kansen benutten, Werken aan de economie van Goes’. Deze notitie was vooraf aan de deelnemers toegezonden. 

Goes heeft zich niet kunnen onttrekken aan de economische recessie waar heel Europa mee te maken heeft gehad. Dat had effecten op de verkoop van bedrijfsgrond, op de kantorenmarkt, op de detailhandel en –dus- op de arbeidsmarkt. Duidelijk is dat groei voor Goes anno nu niet (meer) vanzelfsprekend is. Als het gaat om lokale economie is de gemeente faciliterend. Het afgelopen jaar heeft de Gemeente geprobeerd om in beeld te krijgen wat zij kan doen om de lokale economie te versterken. 
Jo-Annes de Bat is ingegaan op de stand van zaken en op de verbindingen die er zijn met de plannen van de Stichting Goes Marketing. Tijdens de bijeenkomst is er interactief met de ondernemers uit Goes van gedachten gewisseld over een aantal specifieke thema’s (teveel thema’s?; is het niet wenselijk meer te focussen?). De beleidsambtenaar economische zaken Cock van Wijngaarden heeft aantekeningen gemaakt en gaat mogelijk deze input verder benutten voor initiatieven om de locale economie te versterken. Met dank aan Jo- Annes voor zijn plezierig presentatie en open houding. Na afloop was er weer genoeg gelegenheid om te netwerken.