Menu
Ik wil lid worden

Rijk in Zeeland

14 december 2011

Onderstaande brief aan minister Donner is namens diverse ondernemersverenigingen in Zeeland verzonden. Het OCG was hierin initiatiefnemer.

--------------------------------------------

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrel