Beveland wonen

Beveland Wonen, met ruim 70 medewerkers beheert Beveland wonen ruim 5.700 woningen en is actief in de gemeente Goes, Kapelle en Noord-Beveland. Beveland wonen is een ambitieuze maatschappelijke onderneming, die het aanbieden, beheren en ontwikkelen van een breed scala aan woonvormen en daaraan gerelateerde diensten als doelstelling heeft. Bijzondere aandacht binnen de primaire doelgroepen is er voor ouderen, starters en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Beveland wonen zet haar kwaliteiten ook in voor activiteiten in de koopsector. In samenwerking met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Marsaki worden diverse (zorggerelateerde) nieuwbouwprojecten (koop en huur) in het werkgebied ontwikkeld. Daarnaast verzorgt de RWS het beheer van de panden van een aantal (zorg)instellingen en gemeenten en kunnen ook Verenigingen van Eigenaren gebruik maken van de kennis en ervaring van de Beveland wonen.
Beveland wonen
Beveland wonen
Bezoek adres
Stationspark 30
4462 DZ Goes
Contactgegevens
0113-231674
www.bevelandwonen.nl

Post adres
Postbus 158
4460 AD Goes
 
Lid worden?