Menu
Ik wil lid worden

OCG Kerstlunch

30 december 2015

Ieder jaar is de kerstlunch weer een feestelijk evenement; de activiteit waarmee we het OCG jaar uitluiden.

Op donderdag 17 december 2015 werden circa 85 OCG- leden welkom geheten in de Mythe. Op een sfeervol aangekleed podium werden we toegesproken door onze voorzitter Marco Rave en konden we aanvangen met een goed verzorgde warme lunch.

 

Na het voorgerecht nam de heer Harry van der Kraats het woord. Als algemeen directeur van de werkgeversvereniging AWVN is hij ingegaan op de actuele stand van de arbeidsverhoudingen en diverse vraagstukken, waaronder de vergrijzende arbeidsmarkt. Na het bespreken van landelijke tendensen heeft hij de vertaalslag gemaakt naar dilemma’s in de Zeeuwse economie, zoals het behoud van goed technisch en hoger geschoold personeel.

Zijn advies was duidelijk: samenwerking tussen diverse partijen (bedrijfsleven, overheid, onderwijs) is een sleutel tot innovatie en succes!

 

Na een helder betoog met stof tot nadenken werd het hoofd- en nagerecht geserveerd. 

 

Na dankzegging voor allen die dit evenement mogelijk hebben gemaakt heeft het OCG bestuur een ieder hele fijne feestdagen gewenst!

Óp naar een nieuw jaar!